Betekenis Orenda

Magic power ór Great Spirit

Orenda wil in de Seneca-taal zeggen: de Spirituele Essentie die de Eeuwige Vlam van der Liefde
in zich draagt en dat gevonden wordt in alle levensvormen.